► Υπάρχει περίπτωση να φτάσει η τιμή του υγραερίου την τιμή της βενζίνης?

Η πολιτική της Ε.Ε. είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο υγραέριο να παραμείνει χαμηλός σαν κίνητρο, καθώς το καύσιμο είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον.

| Comments Off on

► Υπάρχει περίπτωση να φτάσει η τιμή του υγραερίου την τιμή της βενζίνης?