► Σε ποιά αυτοκίνητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υγραέριο ως καύσιμο?

Το υγραέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα βενζινοκίνητα (ανεξαρτήτου τεχνολογίας) συμβατικά ή καταλυτικά. Από τον τύπο του αυτοκινήτου εξαρτάται ποιας τεχνολογίας συσκευή υγραερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί.

 

| Comments Off on

► Σε ποιά αυτοκίνητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υγραέριο ως καύσιμο?