► Σε περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου, μπορώ να μεταφέρω το σύστημα υγραερίου στο νέο μου αυτοκίνητο?

Η ίδια συσκευή επανατοποθετείται σε ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητο (4 κύλινδρο, 6 κύλινδρο κλπ).

 

| Comments Off on

► Σε περίπτωση πώλησης του αυτοκινήτου, μπορώ να μεταφέρω το σύστημα υγραερίου στο νέο μου αυτοκίνητο?