► Πώς θα ξέρω ότι το υγραέριο τελειώνει για να γεμίσω τη δεξαμενή?

Υπάρχει ένδειξη στάθμης του υγραερίου και είναι πάνω στον διακόπτη επιλογή καυσίμου, ελέγχεται από τη θέση του οδηγού με τη μορφή φωτεινής ένδειξης (led). Επίσης υπάρχει και πάνω στη δεξαμενή όργανο ένδειξης πληρότητας της δεξαμενής σε υγραέριο.

 

| Comments Off on

► Πώς θα ξέρω ότι το υγραέριο τελειώνει για να γεμίσω τη δεξαμενή?