► Είναι νόμιμη η χρήση του Υγραερίου στα αυτοκίνητα?

Από 22-12-1999 με το Νόμο 2773 Άρθρο 45 επιτρέπεται η υγραεριοκίνηση όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως χρήσης (Ι.Χ, Δ.Χ, ΤΑΞΙ, κλπ). Για να είναι νόμιμη όμως η εγκατάσταση υγραερίου στο αυτοκίνητο θα πρέπει, η συσκευή και όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν έγκριση τύπου από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και ο τεχνικός που θα τα τοποθετήσει να έχει πτυχίο τοποθετήσεως συσκευών για το υγραέριο. Ο έλεγχος των παραπάνω για τη νομιμοποίηση γίνεται στα Κ.Τ.Ε.Ο..

| Comments Off on

► Είναι νόμιμη η χρήση του Υγραερίου στα αυτοκίνητα?