► Έχω ένα αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας, καταλυτικό πολλαπλού ψεκασμού (full injection) μπορώ να το διασκευάσω?

Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται το τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ψεκασμού υγραερίου. Το σύστημα δουλεύει στο υγραέριο με ψεκασμό, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, όπως ακριβώς και με την βενζίνη.

| Comments Off on

► Έχω ένα αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας, καταλυτικό πολλαπλού ψεκασμού (full injection) μπορώ να το διασκευάσω?